OBSŁUGA WYPADKÓW I KOLIZJI W CAŁKOWITYM ZAKRESIE, WYCIĄGANIE Z ROWU, STAWIANIE NA KOŁA, ROZŁADUNEK, DŹWIG ITP